Akreditované stanovení glyfosátu

Nově nabízíme akreditované „Stanovení glyfosátu a kyseliny aminomethyl fosforečné (AMPA) metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí (HPLC/MS/MS)“ v potravinách a krmivech.

Glyphosát je účinná látka celé řady herbicidů používaných na hubení plevelů (např. Roundup), je zdraví škodlivý a podezřelý z karcinogenity.

Glyfosát a jeho hlavní metabolit – kyselina aminomethyl fosforečná (AMPA) bývají často detekovány v celém spektru potravin, v cereáliích, pivu, ovoci a zelenině.