Akreditovaná zkušební laboratoř č.1144

Akreditovaný certifikační orgán pro produkty č.3235

Správná výrobní praxe (SVP):

Předmět činnosti: léčiva, voda, prostředí

Předmět činnosti: veterinární léčiva, medikované krmné směsi

Certifikát GMP+B11

Registrovaná laboratoř GMP+B11 Státního veterinárního ústavu Olomouc provádí analýzy kritických kontaminantů v krmivech (alfatoxin B2, těžké kovy, pesticidy) pro společnosti certifikované.podle GMP+FSA.