Oddělení provádí komplexní mikrobiologické vyšetření klinického a sekčního materiálu ze zvířat (hospodářská zvířata, zvířata v zájmovém chovu, včely, ryby, zvířata ze ZOO, lovná zvěř). Oddělení dále provádí identifikaci mikroorganismů (bakterie, plísně, kvasinky) moderními diagnostickými metodami (MALDI-TOF). U bakteriálních patogenů zjišťujeme citlivost na širokou škálu používaných antibiotik.

Součástí oddělení je kontrola mikrobiologické jakosti léčiv, léčivých přípravků, hygienických potřeb a kosmetických výrobků včetně mikrobiologické kontroly prostředí výrobních prostor a pracovníků (stěry, otisky, spady, ovzduší). Pracovníci oddělení poskytují poradenskou, konzultační a publikační činnost v oboru mikrobiologie.

Významnou aktivitou našeho oddělení je NRL pro kampylobaktery, jejímž úkolem je odborná garance v laboratorní a diagnostické činnosti.

JménoTelefonEmail
doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
vedoucí oddělení
+420 585 557 111jbardon@svuol.cz
MVDr. Nikola Hulínová Štromerová, Ph.D.
vedoucí NRL pro kampylobaktery
+420 585 557 337nstromerova@svuol.cz 
Mgr. Alena Muroňová+420 585 557 349amuronova@svuol.cz
Mgr. Martina Rösslová+420 585 557 261mrosslova@svuol.cz
MVDr. Josef Dostál+420 585 557 348jdostal@svuol.cz