Blog

Přeposílaní vzorku bez vyšetření neprovádíme

Naše pracoviště zprostředkovává přeposlání vzorků nebo části vzorku do jiné laboratoře pouze u vyšetření, která  neprovádí. Není tedy už možné využít našich svozových linek pouze pro převoz vzorku z místa A do místa vyšetření …

Akreditované stanovení glyfosátu

Nově nabízíme akreditované „Stanovení glyfosátu a kyseliny aminomethyl fosforečné (AMPA) metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí (HPLC/MS/MS)“ v potravinách a krmivech. Glyphosát je účinná látka celé řady herbicidů používaných na …

Přezkoušení vs. kalibrace teploměrů

SVÚ Olomouc provádí přezkoušení teploměrů s vystavením neakreditovaného protokolu o přezkoušení měřidla, které zákazníka informuje o správnosti měřeného teplotního rozsahu. Přezkušujeme teploměry: analogové, digitální, laboratorní, teploměry do chladniček a mrazáků …

Nový web v provozu

Na začátku listopadu uvádíme do provozu nové webové stránky. Struktura informací prošla změnami. Web je plně aktuální, vše potřebné na něm najdete. V případě, že něco nenajdete nebo to nebude fungovat, …