Státní veterinární ústav Olomouc

Jakoubka ze Stříbra č.1
779 00 Olomouc
IČ: 13642103
Bankovní účet: 139811/0710

Podatelna : Po – Pá 7:00 – 15:30

Spojte se s námi

+420 585 225 641
+420 585 557 111
E-mail: svuolomouc@svuol.cz
Datová schránka : 6kbndxj
Seznam kontaktů níže

Útvar řediteleTelefonE-mail
doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
ředitel ústavu
+420 585 557 111jbardon@svuol.cz
RNDr. Dagmar Šromová
manažer kvality COP
+420 585 557 254dsromova@svuol.cz
cop@svuol.cz
Mgr. Soňa Purová
manažer kvality AZL
+420 585 557 218spurova@svuol.cz
Blanka Douchová
sekretářka, svozové linky
+420 585 557 213bdouchova@svuol.cz
Jana Říhová
administrativní pracovník
+420 585 557 344jrihova@svuol.cz
David Huňka  dipl. technik
informatik
+420 585 557 249dhunka@svuol.cz
ODDĚLENÍ HYGIENY POTRAVIN A KRMIVTelefonE-mail
MVDr. Jarmila Ondrušková
vedoucí oddělení
vedoucí NRL pro koagulázapozitivní stafylokoky
vedoucí RL pro kojeneckou a dětskou výživu
+420 585 557 240jondruskova@svuol.cz
MVDr. Eva Šnajdárková+420 585 557 346esnajdarkova@svuol.cz
Mgr. Petr Ambrož+420 585 557 259pambroz@svuol.cz
Ing. Petra Jančíková+420 585 557 352pjancikova@svuol.cz
Oddělení chemie, biochemie a radiologie  telefone-mail
Mgr. Pavla Macharáčková
vedoucí oddělení
+420 585 557 262pmacharackova@svuol.cz 
RNDr. Alena Jašková+420 585 557 306ajaskova@svuol.cz
RNDr. Pavel Adamovský, Ph.D.+420 585 557 244padamovsky@svuol.cz
Mgr. Lenka Kadalová+420 585 557 269lkadalova@svuol.cz 
ODDĚLENÍ SPECIÁLNÍ MIKROBIOLOGIE telefone-mail
doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
vedoucí oddělení
+420 585 557 111jbardon@svuol.cz
MVDr. Nikola Hulínová Štromerová, Ph.D.
vedoucí NRL pro kampylobaktery
+420 585 557 337 nstromerova@svuol.cz 
Mgr. Alena Muroňová+420 585 557 349amuronova@svuol.cz
Mgr. Martina Rösslová+420 585 557 261mrosslova@svuol.cz
MVDr. Josef Dostál+420 585 557 348jdostal@svuol.cz
Oddělení patologické morfologietelefone-mail
MVDr. Jiří Harna
vedoucí oddělení a NRL pro parazity
+420 585 557 214jharna@svuol.cz
MVDr. Martin Pijáček
vedoucí NRL pro zdraví včel
+420 585 557 233mpijacek@svuol.cz
Oddělení virologie a sérologie  telefone-mail
MVDr. Štefánia Šanová, Ph.D.
vedoucí oddělení a NRL pro brucelózu
+420 585 557 334stsanova@svuol.cz
MVDr. Martina Lysáková
vedoucí RL pro Aujeszkyho chorobu prasat
+420 585 557 336mlysakova@svuol.cz
MVDr. Radka Homolová+420 585 557 316rhomolova@svuol.cz
Mgr. Šárka Tomancová, Ph.D.
laboratoř molekulární biologie
+420 585 557 248svyroubalova@svuol.cz
Mgr. Michaela Martinusíková
laboratoř molekulární biologie
+420 585 557 275mmartinusikova@svuol.cz
Mgr. Ing. Marta Greplová, Ph.D.
laboratoř molekulární biologie
+420 585 557 345mgreplova@svuol.cz
Certifikační orgán pro produktyTELEFONE-mail
Doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
vedoucí COP
+420 585 557 111jbardon@svuol.cz
RNDr. Dagmar Šromová
manažer kvality + výkonný pracovník
+420 585 557 254

dsromova@svuol.cz

cop@svuol.cz

MVDr. Štefánia Šanová, Ph.D.
zástupce vedoucího COP
+420 585 557 334stsanova@svuol.cz
Mgr. Soňa Purová
výkonný pracovník
+420 585 557 218spurova@svuol.cz
Dominika Javůrková
administrativní pracovník
+420 585 557 342djavurkova@svuol.cz
Bára Volková
administrativní pracovník
+420 585 557 277bvesela@svuol.cz
Oddělení ekonomickéTelefone-mail
Ing. Jitka Sívková
vedoucí oddělení
+420 585 557 356jsivkova@svuol.cz
Jitka Kopřivová+420 585 557 212jkoprivova@svuol.cz
Marie Kumecká+420 585 557 239mkumecka@svuol.cz
Ivana Matějíčková
fakturantka
+420 585 557 238imatejickova@svuol.cz
Svozové linkytelefon
Lucie Balánová+420 732 737 660
Zdeněk Balut+420 604 420 966
Petr Bobek+420 737 131 482
Jan Liendl+420 603 374 663
Ľuboslav Skokan+420 605 177 548
Jaroslav Typner+420 732 856 765
Oddělení cizorodých látek Kroměřížtelefone-mail
RNDr. Martin Kuba
vedoucí oddělení a NRL pro kovy a dusíkaté sloučeniny
+420 573 343 644
+420 724 517 543
mkuba@svuol.cz
Ing. Dagmar Haunerová
zástupce manažera kvality AZL
+420 573 334 277dhaunerova@svuol.cz
Ing. Petr Řezáč+420 573 334 277prezac@svuol.cz
Detašované pracoviště Brnotelefone-mail
MVDr.  Helena Kalinová+420 541 594 423hkalinova@svuol.cz
MVDr. Martina Králová+420 541 594 423mkralova@svuol.cz
Detašované pracoviště Bučovicetelefone-mail
MVDr. Bohumír Valenta+420 517 383 132bvalenta@svuol.cz