Oddělení provádí mikrobiologické analýzy potravin, surovin, krmiv, vody a prostředí, dále senzorické vyšetření potravin, surovin a vody. Všechny zkoušky požadované evropskou i národní legislativou jsou akreditované. V případě potřeby nabízíme odběr vzorků, konzultace a poradenství.

JménoTelefonEmail
MVDr. Jarmila Ondrušková
vedoucí oddělení a NRL pro koagulázapozitivní stafylokoky a RL pro kojeneckou a dětskou výživu
+420 585 557 240jondruskova@svuol.cz
MVDr. Eva Šnajdárková+420 585 557 346esnajdarkova@svuol.cz
Mgr. Petr Ambrož+420 585 557 259pambroz@svuol.cz
Ing. Petra Jančíková+420 585 557 352pjancikova@svuol.cz