Provádíme chemická, fyzikálně-chemická, biochemická a toxikologická vyšetření potravin, krmiv, vod a biologického materiálu podle požadavků české i evropské legislativy s využitím špičkové instrumentální techniky. Většina metod používaných na oddělení je akreditovaná. Zkušební metody najdete v seznamech vyšetření. V případě potřeby nabízíme odběr vzorků, konzultace a poradenství.

JménoTelefonE-mail
Mgr. Pavla Macharáčková
vedoucí oddělení
+420 585 557 262pmacharackova@svuol.cz 
RNDr. Alena Jašková+420 585 557 306ajaskova@svuol.cz
RNDr. Pavel Adamovský, Ph.D.+420 585 557 244padamovsky@svuol.cz
Mgr. Lenka Kadalová+420 585 557 269lkadalova@svuol.cz