CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PRO PRODUKTY (COP)

Na SVÚ Olomouc pracuje Certifikační orgán pro produkty č.3235 (COP), jehož činnost byla akreditována dle mezinárodní normy ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. 

Osvědčení o akreditaci ke stažení

CO JE TO CERTIFIKACE

Certifikace je proces potvrzení shody parametrů produktu s parametry předpisu (zákon, vyhláška, norma, směrnice, Věstník MZe…).

Akreditovaný certifikační orgán pro produkty provádí certifikaci pro dva základní produkty:

  1. syrové kravské mléko v režimu jakosti  Q CZ (produkt M1) dle Věstníku MZe, ročník 2016, částka 1, kap.2 a dle platné přílohy Osvědčení o akreditaci.
  2. mlékárenský výrobek v režimu jakosti  Q CZ (produkt M2) dle Věstníku MZe, ročník 2016, částka 1, kap.2 a dle platné přílohy Osvědčení o akreditaci.
DOKUMENTY PRO REGISTRACI V Q CZ

Žádost o certifikaci

Žádost o registraci je zapotřebí zaslat v jednom vyhotovení.

V případě, že žadatel zapojuje do režimu Q CZ více mléčnic/závodů, tak na každou mléčnici/závod musí být zaslána samostatná žádost. 


Smlouva o provádění certifikace – PRODUCENT (M1)

Smlouvu M1 je zapotřebí zaslat ve dvojím vyhotovení.

Producenti mléka (M1) musí ke smlouvě přiložit kopii platného „Dokladu o schválení/registraci mléčnice“ vydaného příslušnou Krajskou veterinární správou.


Smlouva o provádění certifikace – ZPRACOVATEL (M2)

Smlouvu M2 je zapotřebí zaslat ve dvojím vyhotovení.

Zpracovatel mléka (M2) musí ke smlouvě přiložit kopii platného „Dokladu o schválení/registraci podniku“ vydaného příslušnou Krajskou veterinární správou.


Doručovací adresa :

Státní veterinární ústav Olomouc

Certifikační orgán pro produkty (COP)

Jakoubka ze Stříbra 1

779 00, Olomouc

UKONČENÍ EVIDENCE V Q CZ

Odstoupení od smlouvy

Pokud producent nebo zpracovatel nemá zájem v pokračování procesu certifikace na COP Olomouc, může od smlouvy písemně odstoupit. 

Žádost o ukončení evidence v Q CZ je možno zaslat v listinné nebo elektronické podobě.

Bez písemné žádosti nelze evidenci v Q CZ ukončit. 

Doručovací adresa :

Státní veterinární ústav Olomouc 

Certifikační orgán pro produkty (COP)

Jakoubka ze Stříbra 1

779 00, Olomouc

E-mail : cop@svuol.cz

Kontakty na pracovníky COP

PracovníkTelefonní čísloE-mail
Doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
vedoucí COP
+420 585 557 111jbardon@svuol.cz
RNDr. Dagmar Šromová
manažer kvality + výkonný pracovník
+420 585 557 254

dsromova@svuol.cz

cop@svuol.cz

MVDr. Štefánia Šanová, Ph.D.
zástupce vedoucího COP
+420 585 557 334stsanova@svuol.cz
Mgr. Soňa Purová
výkonný pracovník
+420 585 557 218spurova@svuol.cz
Pavlína Jurášková
administrativní pracovník
+420 585 557 342pjuraskova@svuol.cz
Bára Volková
administrativní pracovník
+420 585 557 277bvesela@svuol.cz