Oddělení hygieny potravin a krmiv

 • Laboratoř hygieny potravin
 • Laboratoř bakteriologie krmiv
 • Laboratoř mykologie
 • Laboratoř bakteriologie vod

Oddělení chemie, biochemie a radiologie

 • Laboratoř chemie potravin a krmiv
 • Laboratoř vod a biochemie
 • Laboratoř HPLC
 • Laboratoř toxikologie
 • Laboratoř radiologie

Oddělení cizorodých látek

 • Laboratoř detekce ACL
 • Laboratoř detekce OCL

Oddělení speciální mikrobiologie

 • Laboratoř speciální mikrobiologie
 • Laboratoř mikrobiologie hygienických potřeb a léčiv
 • Varna živných půd
 • Umývárna laboratorního skla

Oddělení patologické morfologie

 • Pitevna
 • Laboratoř bakteriologie
 • Laboratoř parazitologie
 • Laboratoř histologie
 • Laboratoř reprodukce

Oddělení virologie a sérologie

 • Laboratoř sérologie
 • Laboratoř vztekliny
 • Laboratoř virologie
 • Laboratoř ELISA
 • Laboratoř PCR
 • Laboratoř BSE

Příjmové a konzultační pracoviště Brno

 • Laboratoř parazitologie

Detašované pracoviště Bučovice

 • Laboratoř parazitologie