Oddělení provádí základní i speciální chemická vyšetření zejména na stanovení anorganických a organických cizorodých látek (i ve stopových množstvích) v potravním řetězci člověka a zvířat, biologickém materiálu, vodě, životním prostředí, léčivech. V případě potřeby nabízíme odběr vzorků, konzultace a poradenství. Většina metod používaných na oddělení je akreditovaná.

Kontakty
RNDr. Martin Kuba
vedoucí oddělení a NRL pro kovy a dusíkaté sloučeniny
+420 573 343 644
+420 724 517 543
mkuba@svuol.cz
Ing. Dagmar Haunerová
zástupce manažera kvality AZL
+420 573 334 277dhaunerova@svuol.cz
Ing. Petr Řezáč+420 573 334 277prezac@svuol.cz
  • Stanovení těžkých kovů i ostatních chemických prvků a jejich specií
  • Stanovení reziduí PCB, pesticidů, veterinárních léčiv, kontaminantů a toxikologicky významných látek 
  • Stanovení jakostních  parametrů potravin a jejich nutričních hodnot
  • Součástí pracoviště je i Národní referenční laboratoř pro kovy a dusíkaté sloučeniny v potravinách.