Akreditace

AZL č. 1144

Laboratoře SVÚ Olomouc pracují v režimu kvality dle mezinárodní normy 

ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 

jako zkušební laboratoř č. 1144 se schváleným flexibilním  rozsahem,  akreditovaná ČIA.

Kontakty na pracovníky AZL

Pracovník Telefonní číslo E-mail
Doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
vedoucí AZL
+420 585 557 111 jbardon@svuol.cz
Mgr. Soňa Purová
manažer kvality AZL
+420 585 557 218 spurova@svuol.cz
Mgr. Lenka Kadalová
metrolog AZL
+420 585 557 269 lkadalova@svuol.cz