Flexibilní rozsah akreditace

Státnímu veterinárnímu ústavu Olomouc, zkušební laboratoři č. 1144, je přiznán flexibilní rozsah akreditace.

Flexibilním rozsahem akreditace se rozumí rozsah akreditace umožňující průběžný rozvoj poskytovaných služeb pokrytých akreditací dle potřeb zákazníka, týkající se předmětu parametrů i výkonnosti metody při zachování principu metody. Jedná se o modifikaci metody v rámci rozsahu akreditace laboratoře. Nezahrnuje zavedení nových principů měření.

Flexibilní rozsah akreditace je laboratoři přidělen na základě posouzení způsobilosti laboratoře k aplikaci flexibilního rozsahu akreditace akreditačním orgánem.

Podrobnější informace k flexibilnímu rozsahu akreditace lze dohledat v MPA 00-09-XX Flexibilní rozsah akreditace, který je k dispozici na internetových stránkách Českého institutu pro akreditaci o.p.s.

Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace je uveden v příloze.

Kontakty na pracovníky AZL

PracovníkTelefonní čísloE-mail
Doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
vedoucí AZL
+420 585 557 111jbardon@svuol.cz
Mgr. Soňa Purová
manažer kvality AZL
+420 585 557 218spurova@svuol.cz
Mgr. Lenka Kadalová
metrolog AZL
+420 585 557 269lkadalova@svuol.cz