Akreditované stanovení glyfosátu

Nově nabízíme akreditované „Stanovení glyfosátu a kyseliny aminomethyl fosforečné (AMPA) metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí (HPLC/MS/MS)“ v potravinách a krmivech. Glyphosát je účinná látka celé řady herbicidů používaných na …

Přezkoušení vs. kalibrace teploměrů

SVÚ Olomouc provádí přezkoušení teploměrů s vystavením neakreditovaného protokolu o přezkoušení měřidla, které zákazníka informuje o správnosti měřeného teplotního rozsahu. Přezkušujeme teploměry: analogové, digitální, laboratorní, teploměry do chladniček a mrazáků …