Přezkoušení vs. kalibrace teploměrů

SVÚ Olomouc provádí přezkoušení teploměrů s vystavením neakreditovaného protokolu o přezkoušení měřidla, které zákazníka informuje o správnosti měřeného teplotního rozsahu. Přezkušujeme teploměry: analogové, digitální, laboratorní, teploměry do chladniček a mrazáků a vpichovací teploměry.

Přezkoušení teplot se provádí na vybrané teplotní body (podle použití nebo požadavku zákazníka), a to v rozsahu teplot -35 °C až + 80 °C přímým porovnáním 🗂 s kalibrovanými teploměry.

O kalibraci jako takovou se tedy nejedná. Kalibrace (porovnání měřidel s etalony**) se provádí pouze v akreditovaných kalibračních laboratořích a k měřidlům se vystavuje kalibrační list.

**Etalony jsou velice přesné měřicí prostředky, které dané jednotky realizují. Etalon nebo-li normál, musí konkrétní jednotku uchovat nezávisle na času a kdykoliv ji musí opět realizovat pro potřeby měření .

https://www.cmi.cz/overovani

https://www.kalist.cz/