Přeposílaní vzorku bez vyšetření neprovádíme

Naše pracoviště zprostředkovává přeposlání vzorků nebo části vzorku do jiné laboratoře pouze u vyšetření, která  neprovádí. Není tedy už možné využít našich svozových linek pouze pro převoz vzorku z místa A do místa vyšetření …

Akreditované stanovení glyfosátu

Nově nabízíme akreditované „Stanovení glyfosátu a kyseliny aminomethyl fosforečné (AMPA) metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí (HPLC/MS/MS)“ v potravinách a krmivech. Glyphosát je účinná látka celé řady herbicidů používaných na …