Akreditované stanovení glyfosátu

Nově nabízíme akreditované „Stanovení glyfosátu a kyseliny aminomethyl fosforečné (AMPA) metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí (HPLC/MS/MS)“ v potravinách a krmivech. Glyphosát je účinná látka celé řady herbicidů používaných na …