Systém pro oznámení podezření na korupci
Systém umožňující anonymní či neanonymní oznámení podezření na korupci
zaměstnanci či třetími stranami (např. příjemci dotací, zaměstnanci rezortních organizací).
Podezření na případné korupční jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství i
rezortních organizací je také možné oznámit na záznamník protikorupční telefonní linky:
221 812 275
nebo elektronicky na adresu:
prosetrovatel@svscr.cz
korupce@mze.cz
prosetrovatel@mze.cz


Podání výše uvedenými způsoby lze podat anonymně či neanonymně. Podezření
na korupční jednání lze též oznamovat písemně i osobně přímo na Odbor auditu
a supervize Ministerstva zemědělství


Interní protikorupční program SVÚ Olomouc
Resortní protikorupční program
Systém pro oznámení podezření na korupci
Etický kodex MZe

Seznam poradenských společností SVÚ Olomouc působících na základě smlouvy