Pro vyšetření mléka na původce mastitid

 • Je vhodné použít sterilní skleněné zkumavky s uzávěrem, balené po 10 kusech.

Pro vyšetření bakteriální původců, včetně nakažlivého zmetání klisen

 • Je vhodné použít stěrovku typ: s Amiesovým transportním médiem s aktivním uhlím.
 
Při výběru a objednání odběrové soupravy se v rámci národního programu tlumení výskytu salmonel v chovech drůbeže můžete řídit následujícím schématem

V případě zájmu o odběrové sady nás kontaktujte na varna@svupraha.cz

 
Stěry z prostředí

Pro kontrolu dezinfekce potravinářských provozů (289/2007) zasíláme materiál na provedení jednoho stěru.

 • Je vhodné použít 1 tampon s transportním médiem, 1 šablonu 20 cm², zvlhčovací roztok.
Pro kritéria hygieny výrobního procesu (NK(ES)2073, kap. 2.1) je možné na vyžádání zaslat materiál na provedení odběru z jednoho jatečně upraveného těla (JUT).

Pro destruktivní metodu

 • Je vhodné použít 1 sterilní sáček, 1 jednorázovou pinzetu, 1 jednorázový skalpel, 1 sterilní kovovou šablonu 5 cm².

Pro stěrovou metodu

 • Je vhodné použít 4 tampony s transportním médiem, 4 tampony bez transportního média, 1 šablonu 100 cm², zvlhčovací roztok.

Pro detekci salmonel

 • Je vhodné použít 1 abrazivní houbičku, 1 šablonu 100 cm², sterilní rukavice.

V případě zájmu o odběrové sady nás kontaktujte na hygiena@svupraha.cz.

Pro monitoring zoonóz (MN SVS 1/2005) si lze vyžádat materiál na provedení odběru z jednoho jatečně upraveného těla (JUT).

Pro detekci salmonel u skotu a prasat

 • Je vhodné použít 1 abrazivní houbičku, 1 šablonu 100 cm², sterilní rukavice.

Pro detekci E. coli O157 u skotu a prasat

 • Je vhodné použít 4 tampony s transportním médiem, 4 tampony bez transportního média, 1 šablonu 100 cm², zvlhčovací roztok.

Pro detekci salmonel u drůbeže si lze vyžádat materiál na provedení odběru jednoho vzorku (kůže z krku tří JUT drůbeže)

 • 1 sterilní sáček, 1 jednorázová pinzeta, 1 jednorázový skalpel.

Pro detekci kampylobakterů u drůbeže si lze vyžádat materiál na provedení odběru jednoho vzorku (10 slepých střev)

 • 1 sterilní sáček, 1 jednorázová pinzeta, 1 jednorázový skalpel, sterilní rukavice.

Pro národní program tlumení výskytu salmonel v chovech drůbeže si lze vyžádat materiál na provedení odběru stěrů pro hodnocení účinnosti dezinfekce v halách po vyskladnění hejna pozitivního na sledované sérotypy salmonel

 • 6 tamponů s transportním médiem, 6 sterilních šablon 100 cm², zvlhčovací roztok.

Pro vyšetření vody (252/2004) si lze vyžádat materiál na provedení odběru jednoho vzorku vody pro mikrobiologické vyšetření

 • 1 sterilní láhev 500ml.

Můžete si vyžádat materiál na provedení odběru jednoho vzorku vody pro chemické vyšetření

 • Komplexní rozbor podle 252/04: 4x 1litrová skleněná lahev.
 • Zkrácený rozbor podle 252/04: 1x 1,5litrová PET lahev od balené vody (důkladně propláchnout).

Pro vyšetření syrového mléka si můžete vyžádat materiál na provedení odběru jednoho vzorku mléka

 • 1x 1litrová sterilní lahev.

Pro vyšetření syrového mléka na somatické buňky si můžete vyžádat materiál na provedení odběru jednoho vzorku mléka

 • 1 plastová vzorkovnice s konzervantem.

Pro odběr vzorků k mikrobiologickému vyšetření můžeme dodat následující odběrové pomůcky:

 • Sterilní sáčky, nože, lžíce, lopatky na sypké materiály, naběračky, láhve.
 • Sterilizovatelným materiálem k opakovanému použití disponujeme pouze v omezeném množství – pro objednání nás prosím kontaktujte telefonicky (oddělení hygieny potravin nebo hygiena@svupraha.cz).

Množství potřebné k vyšetření

 
Pro parazitologické vyšetření

Odběr vzorků ke koprologickému vyšetření

Vzorky trusu pro parazitologické vyšetření je vhodné zaslat v čisté, nepropustné a dobře označené odběrové nádobě (např. zkumavka, zip sáček, plastová vzorkovnice) společně s řádně vyplněnou žádankou, včetně e-mailové adresy. Nedoporučujeme vzorky zasílat ve skleněných nádobách.

PsiK vyšetření zasílejte čerstvé exkrementy nekontaminované zeminou v množství cca 20 g (tzn. velikost 2-3 vlašských ořechů) optimálně získané sběrem ze 2-3 dnů. Čerstvý trus je vhodné uložit do chladničkových teplot, zabránit jeho vyschnutí či zmražení a co nejdříve zaslat do laboratoře.Není-li uvedeno na žádance jinak, je parazitologické vyšetření trusu psů prováděno standardně metodou flotace. V případě podezření na plicnivky (např. kašel), je doporučeno uvést na žádance také požadavek na vyšetření metodou larvoskopie.
KočkyK vyšetření zasílejte čerstvé exkrementy co nejméně kontaminované podestýlkou v množství cca 20 g (tzn. velikost 2-3 vlašských ořechů) optimálně získané sběrem ze 2-3 dnů. Čerstvý trus je vhodné uložit do chladničkových teplot, zabránit jeho vyschnutí či zmražení a co nejdříve zaslat do laboratoře.Není-li uvedeno na žádance jinak, je parazitologické vyšetření trusu koček prováděno standardně metodou flotace. V případě podezření na plicnivky (např. kašel), je doporučeno uvést na žádance také požadavek na vyšetření metodou larvoskopie.
SkotK vyšetření zasílejte čerstvé exkrementy v množství min. 30–50 g (cca hrst) pro kompletní vyšetření. Čerstvý trus je vhodné uložit do chladničkových teplot, zabránit jeho vyschnutí či zmražení a co nejdříve zaslat do laboratoře.Pokud není na žádance uvedeno jinak, vzorky trusu přežvýkavců jsou vždy vyšetřovány metodou flotace, larvoskopie a sedimentace; vzorky trusu telat na mléčné výživě metodou jednoduše barveného preparátu na kryptosporidie a flotací.
Ovce kozyK vyšetření zasílejte čerstvé exkrementy v množství cca 25 bobků pro kompletní vyšetření. Čerstvý trus je vhodné uložit do chladničkových teplot, zabránit jeho vyschnutí či zmražení a co nejdříve zaslat do laboratoře.Pokud není na žádance uvedeno jinak, vzorky trusu přežvýkavců jsou vždy vyšetřovány metodou flotace, larvoskopie a sedimentace.
DrůbežK vyšetření zasílejte čerstvé exkrementy v množství cca 3-5 defekací včetně vyloučeného obsahu slepých střev (řidší, barva žlutohnědá až tmavší hnědá). Čerstvý trus je vhodné uložit do chladničkových teplot, zabránit jeho vyschnutí či zmražení a co nejdříve zaslat do laboratoře.Není-li uvedeno na žádance jinak, je parazitologické vyšetření trusu drůbeže prováděno standardně metodou flotace.
PrasataK vyšetření zasílejte čerstvé exkrementy v množství cca 20 g (tzn. velikost 2-3 vlašských ořechů). Čerstvý trus je vhodné uložit do chladničkových teplot, zabránit jeho vyschnutí či zmražení, co nejdříve zaslat do laboratoře.Není-li uvedeno na žádance jinak, je parazitologické vyšetření trusu prasat prováděno standardně metodou flotace. V případě podezření na přítomnost motolic, vrtejšů nebo balantidií doporučujeme uvést na žádance také požadavek na vyšetření metodou sedimentace.
KoněK vyšetření zasílejte čerstvé exkrementy v množství cca 2-3 skýbaly od jednoho koně. Při podezření na tasemnice je vhodný sběr z 2-3 dnů bez časové prodlevy. Trus koní je vždy vhodné uchovávat bez nadbytečného vzduchu (zaplněné vzorkovnice, vyfouknutý vzduch ze sáčků), aby se zabránilo vylíhnutí larev strongylidů. Čerstvý trus je vhodné uložit do chladničkových teplot, zabránit jeho vyschnutí či zmražení a co nejdříve zaslat do laboratoře.Není-li uvedeno na žádance jinak, je parazitologické vyšetření trusu koní prováděno standardně metodou flotace.
OstatníK vyšetření zasílejte čerstvé exkrementy v množství adekvátnímu velikosti zvířete, počtu jedinců ve směsném vzorku a požadovaným metodám vyšetření.U většiny zvířat se provádí pouze flotace; u přežvýkavců flotace, larvoskopie a sedimentace; u plazů je standardně prováděno vyšetření nativního preparátu a flotace.Čerstvý trus je vždy vhodné co nejdříve zaslat do laboratoře, v případě potřeby ho lze uložit do chladničkových teplot (4-8 °C).Pozor na zimní uchovávání trusu venku, trus nesmí zmrznout!Důležité je také zabránit vyschnutí trusu například přikápnutím malého množství čisté vody.

Odběr trusu pro kvantitativní stanovení

Vzorky trusu pro stanovení počtu parazitárních zárodků tzn. počet oocyst (OPG), vajíček (EPG), larev (LPG) nebo cyst (CPG) v jednom gramu trusu pomocí Mc Masterovy počítací komůrky odebírejte a zasílejte stejným způsobem jako je uvedeno výše.

Na žádance je nutné uvést, zda požadujete kvantitativní vyšetření až na základě pozitivního výsledku kvalitativního vyšetření (flotace, příp. sedimentace, larvoskopie) nebo zda si přeje u dodaného vzorku pouze kvantitativní vyšetření.

Odběr endoparazitů vyloučených z těla hostitele

Vzorky s částmi (např. články tasemnic) nebo celé exempláře endoparazitů vkládejte do dobře uzavíratelných zkumavek, eppendorfky, vzorkovnic či zip sáčků. V případě potřeby je možné parazita fixovat v etanolu nebo 10% formalínu a uvést to v popisku vzorku.

Odběr vzorků ke zjištění ektoparazitů

Vzorky srsti, chlupů, kožních seškrabů nebo exempláře ektoparazitů vkládejte do dobře uzavíratelných zkumavek, eppendorfky, vzorkovnic či zip sáčků. V případě potřeby je možné parazita fixovat v etanolu nebo 10% formalínu a uvést to v popisku vzorku.

Trichomonádové nákazy skotu

Trichomonádové nákazy ptáků

Výtěry z volete případně ze zobákové dutiny se provádějí sterilními vatovými tampony, které se před odběrem navlhčí teplým sterilním fyziologickým roztokem. Po odběru se tampon vloží do sterilní zkumavky s vlažným fyziologickým roztokem v množství cca 3 ml. Výtěry ve zkumavkách se urychleně, tentýž den musí doručit do laboratoře k vyšetření.

Vyšetření svaloviny

Pro vyšetření svaloviny domácích a divoce žijících prasat na přítomnost Trichinella spp. a svaloviny ostatních druhů zvířat na přítomnost tkáňových parazitů (larvocysty, Sarcocystis spp.)

Je vhodné vzorky vkládat do dobře uzavíratelných sáčků, velkých zkumavek či sterilních a uzavíratelných vzorkovnic. Na žádance je nutné řádně vyplnit požadované vyšetření a anamnézu

Trichinelóza

Vyšetření měli a včel

Vzorky měli je vhodné vkládat do dobře uzavíratelných zip sáčků, velkých uzavíratelných vzorkovnic nebo uzavíratelných kelímků. Papírové krabičky od sirek, léků, sýrů a podobně nejsou vhodné.

Varroáza