Ostatní služby

Státní veterinární ústav Olomouc nabízí kromě širokého spektra laboratorní diagnostiky také poradenskou činnost v oblasti zdraví zvířat, chemie a hygieny potravin a krmiv.

Poradenské služby poskytované interními odborníky Vám umožní vhodně sestavit diagnostické metody a identifikovat případný problém ve Vašem provozu či chovu. Co nabízíme?

Poradenská činnost v oblasti zdraví zvířat

 • Doporučení pro přípravu a odběr vzorků 
 • Interpretace výsledků vyšetření        
 • Konzultace a individuální sestavení diagnostických balíčků
 • Školení a odborné semináře

Poradenská činnost v oblasti chemie a hygieny potravin a krmiv

 • Doporučení pro přípravu a odběr vzorků 
 • Interpretace výsledků vyšetření
 • Konzultace a doporučení vhodných kontrolních analýz na vstupu pro výrobce 
 • Individuální konzultace ve Vašem provozu
 • Posouzení vhodnosti používaných externích analýz a interních metod z hlediska nejistot měření 
 • Podpora při zavádění a validaci rychlých a operativních metod ve Vašem provozu
 • Školení a odborné semináře

Studenti mohou po předcházející dohodě absolvovat na SVÚ odbornou praxi či
stáž

SVÚ Olomouc zajišťuje i školení pro pracovníky v potravinářství a chovatele zvířat

obsah se připravuje