Vyšetření zvířat

Komplexní laboratorní diagnostika původců infekčních onemocnění hospodářských, zájmových, volně žijících a ZOO zvířat. Zajišťujeme intravitální a postmortální diagnostiku. Poskytujeme virologické, sérologické, bakteriologické, parazitologické a molekulárně biologické vyšetření vzorků.

SKOT

OVCE A KOZY

PRASATA

DRŮBEŽ

KONĚ

RYBY

VČELY

PSI A KOČKY

OSTATNÍ

Analýzy potravin

Laboratorní vyšetření potravin a surovin rostlinného a živočišného původu podle požadavků evropské a národní legislativy, či dle individuálních potřeb zákazníků. Provádíme chemická, mikrobiologická, imunochemická, molekulárně biologická a senzorická vyšetření vzorků.

Potraviny

Mikrobiologie

Hygiena výroby

Výživové hodnoty

Alergeny

Kontaminanty

Rezidua léčiv

Přídatné látky

Falšování

Krmiva a vody

Mikrobiologické, molekulárně biologické, mykologické a chemické analýzy vzorků krmiv, krmných surovin a medikovaných krmiv. Poskytujeme mikrobiologické, chemické a senzorické rozbory vod dle požadavků legislativy a zákazníků.

Zdravotní nezávadnost 

Jakostní parametry

Kontaminanty

GMO

GMP+

Medikovaná krmiva

Komposty, digestáty

Vody

Genetika a molekulární diagnostika

Diagnostika na bázi PCR metod se zaměřením na detekci původců onemocnění, GMO, alergenů, stanovení rostlinné a živočišné DNA u potravin a krmiv, či ověřování parentity a genotypizace ovcí.

GMO

Genotypizace ovcí

Druhová identifikace DNA

Ověření původu

Kontrola zdraví zvířat

Kontrola kvality krmiv a potravin

Vyšetření kosmetiky

Bakteriologické a mykologické vyšetření kosmetických výrobků dle požadavků ISO norem a individuálních potřeb zákazníků.

Dle ISO norem

Dle požadavků zadavatele

Toxikologie a biochemie

Biochemická a hematologická diagnostika biologických materiálů pro klinickou praxi a cílené toxikologické analýzy na základě předchozí anamnézy nebo pitevního nálezu. Zajišťujeme rovněž diagnostiku intoxikací zvířat vybranými látkami.

Toxikologie

Biochemie